loading...

Onze tarieven

Door directe lijnen en rechtstreeks contact zijn onze tarieven redelijk.

Het jaartarief voor het verzorgen van uw administratie (vast pakket*) is van te voren samen met u besproken en u ontvangt maandelijks een (voorschot)factuur. Deze werkwijze wordt door veel van onze klanten op prijs gesteld en zo komt u bijna nooit voor verrassingen te staan!

Vaste pakket van werkzaamheden “ te voorziene tijd”

  • Verwerken administratie (bank, kas, in en verkoop)
  • Aangifte omzetbelasting
  • Opstellen jaarrekening
  • Verwerken loonadministratie (indien van toepassing)
  • Aangifte loonbelasting
  • Aangifte Vennootschapsbelasting

Het opmaken van tussentijdse rapportages, informatieverstrekking aan derden, bezwaar/beroepschriften, fiscale begeleiding bij bijzonderheden, schenk- en erfbelasting vallen onder “onvoorziene tijd’ en worden, naar redelijkheid, in rekening gebracht.